Vejde, Isatis tinctoria L.

 Illustration Nordens Flora 1917. Lindman, C. A. M. (1856-1928)

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vejde

Vejde (Isatis tinctoria) eller vejd är en art inom familjen korsblommiga växter. Den är tvåårig, tämligen högväxt 50-100 cm hög glatt ört med en blågrön färg. Den blommar i juni-juli med många små gula blommor i täta klasar och med hängande skidor. Örten, och då främst bladen, innehåller samma blå pigment som indigo fast i lägre koncentration och används inom växtfärgning.

Vejde har använts till växtfärgning sedan antiken och är den enda inhemska europeiska växten, som efter en komplicerad jäsningsprocess av bladen ger blå färg. Växten odlades därför i stor skala i Frankrike och Tyskland, särskilt i Thüringen. Redan under 1200-talet odlades vejde allmänt. Vejdeindustrin gick dock under i konkurrens med den importerade indigon. I Sverige var det vejdefärgämnet som först gav den svenska flaggan dess färg och även karolinernas blå uniformer. Det har också använts som pigment - färglack - i måleri.