"Juke Box for Plants" 

Peter Ojstersek 2016

(Geodesic Dome)4,8m diameter,Solarwoven Ultra,
LED grow lights, LED lights, Perlite, Fiberväxter, Färgväxter,
micro player och högtalare.
 
"Juke Box for Plants" presenteras vid Textil Konst Manifestation den 
26 feb-7 mars på Textilmuseet i Borås.

 

"Juke Box for Plants"
Är ett skulpturalt verk där ljus och ljud stimulerar växternas tillväxt.
Domens ytterhölje är täckt med Solarwoven Ultra vilket är en teknisk väv producerad av Ludvig Svensson i Kinna.
Innuti Domen odlas fiber och färgväxter i Perlit.
Växterna är kopplade till regionens kulturhistoriska och industriella historia. Besökaren kan välja musiken som styrs av fyra tryckkontakter monterade på Jukeboxen som sedan spela upp  ljudverk som stimulerar plantornas tillväxt. 
Perlit är en glasmineral som har hettats upp till 1000° som då expanderar till ett vitt lätt material som har förmågan att absorberar vatten och luft i formen av korn 3-5mm stora.
Perlite används främst vid växtodling och till isolering. 
Växterna ges flytande näringslösning 
Plantorna får sitt ljus från 8 LED Grow lights med röda och blåa dioder i våglängden 430-660nm. 
Tre LED Lights placerade på golvet är riktade mot Domens ytterhölje, skapar en kontrastverkan i färg mot växterna och skenet från odlingslamporna. Peter Ojstersek. Foto: Medeia Ekner.

 

http://www.ludvigsvensson.com/climatescreens/products/additional-products/weather-protection/solarwoven-ultra

 

 

 

 

"Juke Box for Plants"

Geodesic-Dome 4,8 m diameter, Wood Pine, covered with solarwoven LS.

"Juke Box for Plants"

"Juke Box for Plants"