Statement.

My art practice is fundamentally anchored in painting.  My work as a painter has been of primary reference for ongoing explorations into other media such as sculpture, monumental engraving, photography.  From my knowledge of oil, tempera, watercolor and ink, I have experimented with combinations of pigments, soaps, and industrial adhesives such as epoxies, polyurethane and silicones.  

 

In recent years a fascination with (focus on) the natural world; compost, dahlias, tomatoes, fungi; connected to daily life has led to investigations into biological processes and growing cultures such as  substrate, greenhouse and geodesicdomes as well as the related architecture and technology.
 

My ambition is to continue to develop  an overlapping investigation into artistic methods coupled with the impact on health and environment of the plant culture; as one living unit of knowledge and experience.

 

 

Ojsterseks arbete som målare är utgångspunkten för pågående undersökningar i medier som skulptur, monumental gravyr, fotografi och växter. Erfarenheter med oljefärg, tempera, akvarell och tusch, ledde till en kombination av pigment med tvål eller med industriella bindemedel såsom epoxi, polyuretan och silikon.

 

Under de senaste åren har fascinationen för naturen lett till att det konstnärliga arbetsmaterialet är jord och kompost där basgrödor som majs, bönor, squash, potatis, amarant, tomater och dahlior växer. Intresset ansluter sig till det dagliga livet och lett till undersökningar av biologiska processer med odlingskulturer där växter, substrat, växthus och geodesiska domer med tillhörande teknik för odling är komponenter i verket. Ambitionen är att vidareutveckla dessa undersökningar till att omfatta hälsa och miljö i relation till växter i en organisk enhet.

 

Till OpenART i Örebro presenterade han projektet ”Chinampa”. Titeln inspirerades av Chinampas, vilka är de konstgjorda öar som Aztekerna byggde längst stränderna i grunda sjöar för storskaligt jordbruksändamål. ”Chinampa” består av en växthusarkitektur i form av en geodetisk dom på en flotte. Inuti domen odlades traditionella aztekiska grödor med hjälp av automatiserad bevattning och elförsörjning från solpaneler och batteri. ”Chinampa” berörde frågor kring konst, kulturhistoria, odling, teknik och övervakning.

 

 

 

Peter Ojstersek

 Close