Statement.

My art practice is fundamentally anchored in painting.  My work as a painter has been of primary reference for ongoing explorations into other media such as sculpture, monumental engraving, photography.  From my knowledge of oil, tempera, watercolor and ink, I have experimented with combinations of pigments, soaps, and industrial adhesives such as epoxies, polyurethane and silicones.  

 

In recent years a fascination with (focus on) the natural world; compost, dahlias, tomatoes, fungi; connected to daily life has led to investigations into biological processes and growing cultures such as  substrate, greenhouse and geodesicdomes as well as the related architecture and technology.
 

My ambition is to continue to develop  an overlapping investigation into artistic methods coupled with the impact on health and environment of the plant culture; as one living unit of knowledge and experience.

 

 

Statement

Mitt arbete tar sin utgångspunkt ur måleriet ,och detta  har varit min utgångspunkten för pågående undersökningar i olika medier som skulptur, monumentalgravyr, fotografi, levande växter och växthusarkitektur.

 

De senaste årens fascination för naturen har bidragit till att det konstnärliga arbetsmaterialet också omfattar jord, kompost och  där arbetsmaterialet varit basgrödor som majs, bönor, squash, potatis, amarant, tomater och dahlior. I min konst så är intresset sprunget ur och förankrat i det dagliga livet, vilket fört till undersökningar av biologiska processer med odlingskulturer där växter, substrat, växthus och geodetiska domar, med tillhörande teknik för odling är gestaltande komponenter i verket.

 

 

 

Peter Ojstersek