NATURE: A GOOD IDEA 

28th of June-17th of August.

 

 

 

Prakash Belawadi, Nikolaj Cyon, Linus Gårdfeldt, Goran Hassanpour, Leslie Johnson,

Peter Ojstersek, Anne Pira, Helena Samuelsson, and Vivek Vilasini.

 

Mon closed

 

Thu- Fri 11-16

Sat-Sun  11-17

Views 3 July 10 July and 14 August 12.30-13.00 Free admission

 

Address: Nohabgatan 11B, 461 53 Trollhättan, Sweden.

Phone: 0520-496453

Geodesic Dome and Garden on Wheels, Peter Ojstersek 2014.
 

 

Peter Ojstersek have experimented with various forms of cultivation and composting in his garden in Bohuslän, Sweden. "Dahlia on wheels" is a new work that encompasses 73 Dahlias on wheels and invites the public to create own systems with the transportable garden outside the "Geodesic Dome" a dome-shaped greenhouse which houses historic and modern tomato varieties some developed for the short northern summers.

 

Peter Ojstersek is experimenting with various forms of cultivation, composting and greenhouse architecture in his garden in Bohuslän. Dahlias on Wheels-“Garden of Choice” and "Geodesic Dome" is a new work that grew out of the artist's gardening interest.

 

Dahlia belongs to the Asteraceae plant genus and the most vild varieties occur in Mexico. They are named after the Swedish botanist Anders Dahl 1751-1789 born in Varnhem, Västergötland, Sweden

 

There are about 30 origin wild Dahlia varieties, and from them it has cultivated and up to now is about 50,000 to 60,000 variations registered. Some sources claim that all this diversity originates from only two varieties of dahlia, Dahlia cochinea and Dahlia pinata. The ability from Dahlias to interbreed and create new variations are well documented - new varieties are coming and others disappear. There has also exsist a Dahlia with a distinct scent, but unfortunately this variaty disappeared during the mid-1900s.

In the exhibition, there is a specimen of a fragrance dahlia with a tendency to smell.

“Duft Dahlia”

 

Through controlled and open pollenating of Dahlias, makes it possible to bring up new varieties from dahlias with seeds. The possibility to give names of the new varieties as titels of art works is also used in the exhibition. Among well known familiar garden varieties of Dahlias also wild Dahlias is to find. The artist also have from seed grown up own varieties and given them names from dissidents as Snowden, "PR" (Pussy Riots) and Ernesto Cardenal.

 

 Peter Ojstersek experimenterar med olika former av odling, kompostering  och växthusarkitektur i sin trädgård i Bohuslän. "Dahlior på hjul" och “Geodesic Dome” är ett nytt verk som vuxit fram ur konstnärens odlingsintresse.

 

Dahlian tillhör det korgblommiga växtsläktet och de flesta sorterna förekommer i Mexico och är uppkallade efter den svenska botanisten Anders Dahl 1751-1789 född i Varnhem, Västergötland.

 

Det finns cirka 30 ursprunga vilda Dahlia sorter och ur dessa har det kultiverats och registrerats uppskattningsvis mellan 50000-60000 variationer. En del källor gör gällande att all denna mångfald har sitt ursprung från två dahliasorter, Dahlia cochinea och Dahlia Pinata. Dahlians förmåga att korsa sig och skapa nya variationer är väl dokumenterad - nya sorter kommer och andra försvinner. Det har även funnits en Dahlia med utpräglad doft, men tyvärr försvann den under mitten av 1900-talet.

I utställningen finns dock ett exemplar av en doftdahlia med tendens till doft.

 

Genom en kontrollerad och öppen pollenering får man en mångfald som sedan gör det möjligt att fröså och skapa nya variationer av Dahlior. Namngivningen av nya sorter ger också avtryck i utställningen och speglar vår egen samtid. Bland Dahliorna I utställningen finns bekanta trädgårdsvarianter, vilddahlior samt av konstnären frösådda sorter med namn hämtade från dissidenter som Snowden, “PR” (Pussy Riots) och Ernesto Cardenal.

 

Verket omfattar 73 Dahlior placerade i kvadratiska hjulförsedda lådor samlade runt en Geodesic Dome.  Publiken inbjuds att vara medskapande i verket genom att arrangera Dahliorna utifrån egna kriterier som färg, storlek, namn eller andra urvalskriterier som man finner relevanta. Den mobila trädgården befinner sig i ständig förändring, dels genom den egna växtprocessen och dels genom den rumsliga förflyttningen, gestaltad av publiken. Besökaren ges även möjlighet att dokumentera sin egen interaktion med Dahliorna. En kamera finns tillgänglig hos utställningsvärden. Bilderna presenteras sedan i ett bildspel, som uppdateras kontinuerligt på en bildskärm i utställningen samt på konstnärens hemsida http://www.peter-ojstersek.com/garden-of-choice/

 

I det kupolformade växthuset "Geodesic Dome" används IKEA-kassar som “Grow Bag´s” för tomater. I utställningen visas den historiska Heriloometomaten “Brandywine” som fördes med av emigranterna till USA och en för oss mera ovanlig sort med namnet “Sub Arctic Plenty” som är anpassad till den korta sommaren i Alaska, Sibirien och Norden. På nätet förkommer historier som framhåller att Sub Artic-variationerna skulle vara framtagna för att tillgodose den amerikanska militärens behov av färska grönsaker på deras militärbaser i polarregionen. I en av IKEA-kassarna samsas politiska sorter som “Black Krim” och “Purple Ukraina” och I en annan huserar det mera populärkulturella valet: Jamie Olivers favorittomat “Tom´s Wild Cherry”.

 

 

 

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5904586 

 http://ttela.se/nojekultur/konst/1.3266673-bildalbum-utstallning-som-vaxer

 

 Geodesic Dome and Dahlias on Wheels-"Garden of Choice"  Peter Ojstersek 2014.

 

 

The artwork includes 73 Dahlias placed in square wheeled boxes gathered around a Geodesic Dome. The audience is invited to be co-creators of the work by arranging Dahlias basis of their own criteria such as color, size, name, or other eligibility criteria that one finds relevant. The mobile garden is in constant change, through internal growth process and by spatial movement, created by the audience. Visitors are also given the opportunity to document their own interactions with Dahlias. A camera is available from the exhibition host. The images will then be presented as a slideshow, which is continuously updated on a monitor in the exhibition.

Dahlias on Wheels-"Garden of Choice" Peter Ojstersek 2014.

 Geodesic Dome and Dahlias on Wheels-"Garden of Choice" Peter Ojstersek 2014.

Geodesic Dome and Tomatoes in IKEA grow bags, Peter Ojstersek 2014.

 

Tomato variaties in IKEA-growbags.

 

You can find varieties as Black Krim and Purple Ukraina in one grow bag,

Komonaut Volkov, Stupice, Tchech´s buch are not so common in Sweden. Brandy wine is a Herilome tomato what the emigrants carried with them as a part of their cultural heritage. Sub-Arctic plenty is a variation for short nordic summers as in Alaska, Sibiria and Scandinavia. Tom´s Wild cherry tomato will be representing popular culture, it´s advertised to be Jamie Olivers favourite tomato.