"Garden of choise"
The artwork includes 73 Dahlias placed in square wheeled boxes gathered around a Geodesic Dome. The audience is invited to be co-creators of the work by arranging Dahlias basis of their own criteria such as color, size, name, or other eligibility criteria that one finds relevant. The mobile garden is in constant change, through internal growth process and by spatial movement, created by the audience. Visitors are also given the opportunity to document their own interactions with Dahlias. A camera is available from the exhibition host. The images will then be presented as a slideshow, which is continuously updated on a monitor in the exhibition.
 
"Garden of choise"
Verket omfattar 73 Dahlior placerade i kvadratiska hjulförsedda lådor samlade runt en Geodesic Dome.  Publiken inbjuds att vara medskapande i verket genom att arrangera Dahliorna utifrån egna kriterier som färg, storlek, namn eller andra urvalskriterier som man finner relevanta. Den mobila trädgården befinner sig i ständig förändring, dels genom den egna växtprocessen och dels genom den rumsliga förflyttningen, gestaltad av publiken. Besökaren ges även möjlighet att dokumentera sin egen interaktion med Dahliorna. En kamera finns tillgänglig hos utställningsvärden. Bilderna presenteras sedan i ett bildspel på en monitor i Konsthallen.

28 June. Anna-Maria Garden structure. 

 

3 July. Artist Family-Flowers of choice.

29 July. Green thoughts.

5 August. Dahlia Island,

Helena, East coast painter.

8 August. Teamwork.

8 august. Dreamwork.

10 August. Maria & Villem.