TRÄ 2016 15th May- 4th Dec.

http://www.virserumskonsthall.com/

 

 

The exhibition presents visions and future scenarios based on international research. Research, design and communication in one. When we create images of a sustainable society, we increase our knowledge, while questions are formulated that we must begin to answer.

TRÄ 2016 15 maj – 4 december

http://www.virserumskonsthall.com/

 

En manifestation kring träråvara och träets betydande roll i framtida byggande och det biobaserade samhället. Nordens största triennal kring hållbar samhällsutveckling!

 

Virserums Konsthall är beläget 1,5 mil utanför Hultsfred i Småland och är en av de största i Sverige. Vi har öppet året om Den totala ytan är 1 800 kvm med 25 000 besökare alltifrån vanliga medborgare till skogs- och träfolk, makthavare, arkitekter och byggherrar.

 

Framtidsvisioner

Sedan 2004 har utställningar visats vart tredje år på temat trä och hållbarhet. Temat för TRÄ 2016 är framtidsvisioner hur vi bor och lever vi om 50-100 år. Framtiden är sparsam med alla resur­ser och använder förnyelsebara biobaserade material. Men hur ser den ut? Vår överlevnad kommer att kräva ett paradigmskifte om resurserna ska räcka till för oss alla på klotet. I utställningen visas visioner och framtidscenarier baserade på internationell forskning och konst. Vetenskap, gestaltning och kommunikation i ett. När vi skapar bilder av det hållbara samhället, ökar vi vår kunskap, samtidigt som frågor formuleras som vi måste börja svara på. Naturligtvis kommer spännande aktuella projekt från både Sverige och världen att presenteras. Utställningen kommer att peka på våra möjligheter snarare än svårigheter.

 

Nödvändighetens arkitektur

För tredje gången genomförs nu det internationella arkitektuppropet Nödvändighetens arkitektur och kommer som tidigare att presentera insända förslag från arkitektkontor från hela världen. Temat är stadsutveckling vad händer med efterkrigstidens bostadsområden i Sverige och Europa? 2013 inkom 300 bidrag från 43 länder varav 98 valdes ut av en internationell jury. Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska universitet är juryns ordförande även för 2016. Lär mer här.

 

Smålands trädagar genomförs 29 – 30 juni 2016 och kommer att erbjuda bekantskap med internationella förgrundsgestalter inom arkitektur, stadsplanering, politik och hållbarhet.

 

Mellan maj och juli bygger arkitekturstudenter mötesplatser i trä utomhus på området. Arkitekturhögskolorna från Tallinn och Köpenhamn är redan klara.

 

Även denna gång gör vi en rikt illustrerad katalog på både svenska och engelska.

 

http://www.extrakt.se/minskad-klimatpaverkan/plats-pa-scen-for-hallbarhetsforskning/

Konsthallen visar framtidsvisioner

På Virserums konsthall pågår nu utställningen Trä 2016, som skildrar olika scenarier av en framtid som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvarsfull. Även detta initiativ har sin utgångspunkt i forskning.
– Vi intervjuade ett 50-tal forskare och valde därefter ut konstnärer och konstverk som förmedlar den lösningsorienterade framtidsvision vi vill skapa, säger Carolina Jonsson, producent på Virserums konsthall.

Många av de medverkande konstverken var producerade innan utställningen startade men initiativet ledde fram till två helt nya skapelser. Peter Ojsterseks Three Chamber Dome, som har byggts upp utanför byggts konsthallen, och konstnärsparet Kristina Schultz och Johan Lindbergs skapelser som tillverkats helt genom att hämta in lokalt funna råmaterial såsom lin, ull och trä, är framtagna specifikt för Trä 2016.

av Karin Montgomery