Galleri Gerlesborg, 31 maj – 17 augusti
GERLESBORGSSKOLAN GENOM SJU DECENNIER
Parallellt med samlingsutställningen i konsthallen visar vi en historisk utställning i vårt galleri. Utställningen bygger på arkivmaterial, fotografier, dokument och originalverk och berättar historien om en konstinstitutions tillblivelse och dynamiska fortlevande under sju decennier. Från pionjäråren på 40-talet med Arne Isacsson, Hans Fromén och Georg Suttner i spetsen via Per Lilienbergs expansiva 80- och 90-tal till den Gerlesborgsskola som fortsatt idag är ett av västsveriges mest dynamiska kulturella kraftfält.

 

 

 

"Membrane" 2013 Peter Ojstersek  Plate, Cadmium red water colour disolved in water, pigmented silicone and glass eyes .