3 DECEMBER 2022 – 28 JANUARI 2023

→ Vernissage lördag 3 december kl.12-16. Öppet för alla.

John Carberry (Australien)
Håkan Carlbrand (Sverige)
Gustav Hellberg (Sverige)
Johanna Karlin (Sverige)
Borahm Kim (Sydkorea)
Nelya Korzhova (Ryssland)
Roman Korzhov (Ryssland)
Peter Ojstersek (Sverige)
Linda Petersson Ödbring (Sverige)
Rebecca Ann Tess (Tyskland)

Den 3 december 2022 öppnar utställningen Startpunkt på LUX. Det är en något annorlunda grupputställning, med deltagare från olika delar av världen. Konstnärerna ingår i projektet In the Process of… som är ett längre samarbete där konstnärers arbetsprocess är projektets grundval. Utställningen på LUX är gruppens första offentliga framträdande där konstnärerna visar konstverk i process. Arbetena som ställs ut kan betraktas som brottstycken av konstverks framställning, en slags delrapporter av de ofta långa och ibland slingriga processer som leder fram till färdiga konstverk. Viktigt är att konstnärerna väljer att visa material som har en integritet och kvalitet som de tillåter att visa. 

På utställningen visas mediabaserade verk (video), fotografi, teckning och ett participatoriskt verk i form av ett brädspel, som besökare bjuds in att spela. Ett verk av den välkända tyska konstnären Joseph Beuys ingår också som en viktig del i av ett av konstverken. Flera av verken som visas handlar om natur och miljö, som betraktas från olika positioner – socialt, politiskt, ekonomiskt och poetiskt. Dokumentära och biografiska element ingår i ofta i konstnärernas arbetsmetoder. En tematisk röd tråd kan skönjas i konstnärernas intresse för att söka mening i det skenbart obetydliga.

In the Process of… webbsida med verkdokumentation och statements: www.intheprocessof.org

OM PROJEKTET ”IN THE PROCESS OF…”

Konstnären Gustav Hellberg och filmfotografen John Carberry har initierat projektet In the Process of… som är ett utställningsprojekt som i första hand belyser konstnärers arbetsprocesser. Tanken har varit att samla en grupp konstnärer som alla arbetar i processform och ofta i olika samarbetskonstellationer. De inbjudna konstnärerna är löst sammankopplade genom olika tidigare gemensamma konstprojekt och utställningar. Konstnärerna har olika nationaliteter och är spridda över världen. 

Inblandade konstnärer presenterar och kommunicerar om sina konstnärliga projekt via en websida som de betraktar som en digital ateljé. Där visar de sina processer liksom samtalar och kritiserar varandras arbete. När konstnärerna uppfattar sina  projekt presentabla för en publik publiceras de på en publik websida, www.intheprocessof.org Den websidan är att betrakta som en ständigt föränderlig antologi, där verken visas i olika versioner. 

Genom denna struktur tänjer projektet på hur konstutställningar normalt produceras. Vi startar med grupp konstnärer som inte förhåller sig till ett tema. Avsaknaden av tema liksom en curator leder till att varje enskilt verk får utvecklas fritt. De förenade individuella konstnärliga resultaten får forma utställningen. Valet av konstnärer är subjektivt genomförd. Konstnären Gustav Hellberg har vänt sig till vänner och kollegor som är vana att arbeta i kontextuella processer och i olika former av sociala samarbeten. I urvalet finns en strakt tilltro till de enskilda konstnärernas professionella förmåga. Kanske finns det i de parallella utställningsformerna, den digitala  kropp och rumslösa internet och den fysiska galleriutställningen, en möjlighet att få betrakta konstverks tillblivelse från ingenting till färdiga verk.

LUX drivs av Jämtlands Läns Konstförening med stöd från Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun. Utställningen och dess utställare får stöd från Filmpool och Konstnärsnämnden.

 

LUX / Norra Station / Hamngatan 11, 831 31 Östersund