Beckers konstnärsstipendium 30 år. Färgfabriken, Stockholm 28/1-12/3 2017

”När stipendiet grundades 1987 var det för att ge unga svenska konstnärer möjligheten att utveckla sitt konstnärskap.

 

Den fantastiska jubileumsutställningen visar en enastående grupp konstnärer och hur stipendiets vision verkligen har förverkligats”, säger Jenny Lindén Urnes.

Beckers konstnärsstipendium har under åren uppvisat en sällsynt känsla för att förutse och identifiera uppskattade konstnärer i tiden, som både inspirerat och format konstutvecklingen i Sverige. 

 

”Årets utställning på Färgfabriken kommer att utgöra ett stycke modern svensk konsthistoria, koncentrerat i en unik utställning som uppvisar ett myller av konstnärliga uttryck och mångfald i val medier, material och teknik”, säger Mårten Castenfors.

 

Beckers konstnärsstipendium instiftades 1987 av Ulf och Vivian Lindén för att lyfta unga svenska konstnärer.

"Colour Plant" 2017 Peter Ojstersek, Färgfabriken, Stockholm

120x160x32cm, ljusrör, gult, rött, grönt och blått plexiglas.                

Färgväxter är planterade i substrat perlite och lecakulor i självbevattnade krukor.


Verket "Colour Plant" Består av ett väggmonterat växthus med färgväxter och transparenta färgade plexiglas skjutdörrar.

 

"Colour Plant" tar sin inspiration ur färgfabrikens historia och  Windsor & Newtons katalog utgiven 1848, en tid då många färgers ursprung kom ur växtriket. Växthuset har fyra separata kammare och varje kammare har en plexiglasskjutdörr med en egen färg.


Färgväxterna odlade i de fyra olika kammarna, är uppdelade efter den färg vilken kan utvinnas ur växtdelarna och indikeras av plexiglasskjutdörrens färg: Gul, Röd, Grön och Blå.

 

Gul: 

1. Ek. Quercus robur. 2. Färgginst Genista tinctoria 3. Tigeröga, Coreopsis tinctoria 4. Färgreseda, Reseda luteola  

Röd: 

5. Krapp, Rubia tinctoria  6. Drakblods träd, Dracena draco 

Grön: 

7. Havtorn, Rhamnus tinctoria 8. Trädgårdsiris, Iris germanica  

Blå: 

9. Vejde, Isatis tinctoria 10. Indigo, Indigo ferantinctoria

11. Japansk Indigo, Persicaria tinctoria 

 

 

 

 

 

Drakblodsträd, Draco Dracena 

Ur denna växt utvanns ett färgämne som marknadsfördes under namnet "Dragon blood" i Windsor & Newtons katalog utgiven 1848.                   Andra exempel på växtbaserade färger som salufördes var: Gallstone / Ekbark, Madder / Krapp   Sap green / Havtorn   Indigo / Indigo.

 

Två historiskt viktiga färgväxter i "Colour Plant" är Vejde ur vilken den ursprungliga  blå färgen till den svenska flaggan utvanns och Färgresedan som gav den gula färgen till flaggans kors.