Foto: Bertil Hertzberg 

Såga ut och sy ihop Virserums historia från istid till nutid

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/virserumsbor-ska-bli-del-av-jubileumsutstallning-1

http://www.virserumskonsthall.com/utstallningar/

http://www.barometern.se/hultsfred/ortshistoria-ska-ge-aptit-pa-framtiden/

http://www.barometern.se/hultsfred/2-000-har-chansen-att-gora-utstallning/

http://www.dagenshultsfred.se/nyheter/kultur/e/18747/premiar-for-utstallningen-om-virserum-invanarnas-minnen-lyfts-fram/

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/kultur/e/18760/virserums-godbitar-presenteras-i-utstallning-i-motet-hander-det-mycket/

https://www.instagram.com/p/Be7txiInJ8r/

https://www.facebook.com/virserumskonsthall/photos/a.391437360924318.82073.172986432769413/1594823980585644/?type=3

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/tar-virserumsborna-till-hjalp-20170825/

 

 

Såga ut och sy ihop Virserums historia från istid till nutid

4/2 – 2/12 2018

 

Konsthallen öppnande 1998 med Virserum en Dröm och har under 20 år lyft berättelser från orten och omgivande samhälle och nu inleds jubileumsåret med en utställning med och om Virserum.

 

Det du nu möter är en berättelse som sträcker sig över tusentals år med långa linjer och gör snabba nerslag i århundradena. För det är ögonblicken som vårdas i Virserum – det som har betydelse för människorna  här som lyfts fram. Filtret har varit konstnären Peter
Ojstersek. Genom honom har kontakter knutits med startpunkt i en fika där Virserum bjöds in. Peter, tillsammans med konsthallen, har under sitt arbete med samtal, intervjuer, workshops, föreläsningar fångat upp och fogat ihop röster från bygden.

 

Genom utställningssalen sträcker sig den utsågade träån. Likt Virserumsån rinner den genom samhället, och tar dig som besökare genom tiden medan pelarna som håller upp Virserums Konsthall blir till de stöttor som håller upp samhället. Utställningen är ett lapptäcke av berättelser av de hundratals röster som bidragit. 

 

 

Uppstarten till projektet sammanfattas i texterna nedan.

Projektet har sedan vuxit fram organiskt med hjälp av deltagarna och alla de människor i bygden vilka delat med sig av

sina kunskaper objekt och kontakter.

 

 

Virserums konsthall fyller snart 20 år.

Detta ska firas med en jubileumsutställning som kommer att skapas av ortsborna själva.

 

När Virserums konsthall öppnade 1998 handlade första utställningen om Virserum. Nu är det snart dags för tjugoårsjubileum och då är det åter dags att fokusera på orten i en utställning.

 

Vi vill involvera Virserumsborna i den här utställningen för att fira de här åren, säger Carolina Jonsson, producent för konsthallen.

 

Egna berättelser

Utställningen, som har fått namnet ”Såga ut och sy ihop”, bygger på ortsinvånarnas egna berättelser. Det är alltså ingen idag som vet vad som kommer att ställas ut. För att samla in berättelserna och göra en konstutställning av detta har konstnären Peter Ojstersek anlitats.

 

Det är så klart väldigt smickrande att ha fått det här uppdraget. Det är en spännande utmaning. En sak är ju att sätta ramarna för utställningen, vad det är vi vill åstadkomma. En annan sak är att realisera projektet. Det är en pirrig känsla, säger Peter Ojstersek.

Ännu så länge är väggarna i konsthallen tomma, men de ska alltså så småningom fyllas med berättelser från orten.

 

Jag tror att det finns många berättelser från Virserum som ännu inte har berättats men som får sin chans här. De kan gestaltas genom till exempel texter, fotografier eller olika objekt, säger Peter Ojstersek.

 

En av de största

Virserums konsthall har cirka 15 000 besökare per år och är med sina 1600 kvadratmeter en av de största konsthallarna i Sverige. Jubileumsutställningen öppnar i februari 2018.

 

SVT nyheter Småland, Patrik Rosell 12 september 2017.  

 

Konsthallens grundläggande tanke var redan när den öppnade 1998, att ta tillvara det som finns i bygden. – Därför känns det roligt att 20-årsjubilera med en öppen utställning som fokuserar på just Virserum, människorna som bor här och bygdens historia från forntid till nutid, säger producent Carolina Jonsson.

 

Utställningen kommer ta form under hösten, tillsammans med de Virserumsbor som vill vara med.

 

Ja, för det vore konstigt om jag som kommer från Göteborg skulle berätta om Virserums historia i konstnärlig form, säger konstnären och pedagogen Peter Ojstersek, som har en viktig roll i projektet. Det vore bisarrt, så vi tänker tvärt om och aktiverar samhället och dess invånare. Vi hoppas kunna sammanföra ung som gammal.

På onsdagskvällen inledde man arbetet med en fika, där man kläckte idéer, inspirerade varandra och hjälpte igång tankarna. Ytterligare en träff är bokad till nästa onsdag.

 

Många tycker kanske att konst och gestaltning är främmande, men konceptet är enkelt, säger Peter Ojstersek. Egentligen har vi alla fått en utbildning genom hela grundskolan, genom att vi jobbat med musik, sy- och träslöjd och andra konstnärliga ämnen. Jag tror vi undervärderar de kunskaper vi har.

Projektet har fått namnet ”Att såga ut och sy ihop Virserums historia”, vilket är direkt baserat på det vi lärt oss i grundskolan.

 

Utställningen kommer ta sin inspiration från Virserumsbygdens historia, från forntid till nutid, säger Peter Ojstersek. Vi kommer jobba med det som Virserumsborna tycker är viktigt och intressant för att skapa en gestaltning i nutid. Som ändå har en historisk referens.

Peter Ojstersek och Carolina Jonsson nämner några idéer. Det kan vara ett historiskt fotomaterial, som förs ihop med nutid, så man ser förändringen och ger en levande bild av ett samhälle i förändring. Jakten har lång tradition – den kan gestaltas tillsammans. Eller gårdarnas historia kanske.

 

Vi vill ta reda på vilka värden som är viktiga för människorna som bor här, säger Carolina.

 

Kanske har de människor som kommer från ett annat land en annan bild av Virserum. Det är lika relevant. Det är den sammanlagda bilden vi vill skapa, tillägger Peter.

 

Projektet kommer fortsätta under hela hösten med bland annat föreläsningar, som tar fokus på det historiska, och workshops, där man jobbar mot utställningen. Och redan i september är en kurs i teckning och måleri planerad, med Peter Ojstersek som lärare.

 

Det här kan bli hur bra som helst, om Virserumsborna hänger på, avslutar en inspirerad Peter Ojstersek.

 

Lotta Madestam 25 september 2017.

 

 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/tar-virserumsborna-till-hjalp-20170825/