Kortfattad beskrivning av filmen ”Trapphus till dockhus” En film om livet. Vad händer i en människas huvud när du får ett besked att du har en begränsad tid kvar att leva? Detta är precis vad som händer Martin, och vad filmen handlar om. Martin fick hepatit C i unga år och har levt med viruset under mycket lång tid utan att veta om detta, och genom viruset utvecklat en obotlig cancer. Martin har mellan ett halvår och till kanske ett par år kvar att leva. Filmen tar framförallt upp hans perspektiv på livet, frågeställningar om livet och värdet av att leva. Hans passion är musik och ett dockskåp som han byggt upp som en parallellvärld av sitt liv. Martin spelar flera instrument och har en lokal på centrala Hisingen där han har en stor vänkrets och upplåter lokalen för musikintresserade, som inte har pengar eller på annat sätt står lite utanför samhället. I dockskåpet har han egenhändigt byggt upp en inredning som är en spegelbild av sitt eget hem och musiklokalen. Filmen är tänkt att röra sig mellan Martins fysiska värld och hans dockskåpsvärld, där han reflekterar över centrala värden i sitt liv, och hur synen på livet förändrats i och med sjukdomen.

 

Brief description of the film "Stairwell to Dollhouse"

 

A film about life.

What happens in a person's head when the doctor gives the message that there is only a limited time left to live?

This is exactly what happens to Martin, which the film is about. He contracted hepatitis C at a young age, lived with the virus for a long time and has now developed an incurable cancer. He has between six months and maybe a couple of years left to live.

The film addresses his perspective on life, his questions about life and the value of living. His thoughts about friends, family, about what he will leave behind.

 

Martin has a passion for music and plays several instruments. He has a venue in central Hisingen that he rents out to music enthusiasts who don't have money or are otherwise a bit outside society. There is a large circle of friends here that means a lot to him.

 

Another passion he has acquired recently is a dollhouse that he built as a parallel world of his life. In the doll's cabinet, he has single-handedly built an interior in the form of a mirror image of his own home and the music venue. A mirror image of his own life.

 

The film is supposed to move between Martin's physical world and his dollhouse world where he reflects on central values in his life and how his outlook on life has changed due to the disease.