”Hungry Planet"  15/8-26/9. Passagen Linköpings Konsthall, Stora Torget 2, 582 24 Linköping, Sverige 

Tom Bogaard, Malin Lobell, Tyrone Martinsson, Peter Ojstersek, Carolina Parra Thompson. Gunnel Pettersson och Xavier Villafranca.

"Hungry Planet" vill visa upp konst som lyfter fram olika konstnärliga intresseområden och arbetsmetoder hos de deltagande konstnärerna, vilka berör odling, natur, miljö, ekonomi, klimat och delaktighet. Dessa frågor belyses genom konsten, i samverkan och samarbete mellan konstnärer, enskilda personer, grupper och institutioner, vilka har ett intresse i kultur och samhällshistoria och ett engagemang i samhällsutvecklingen.

Utställningen visa både direkt och indirekt exempel på hur människan både hanterat och ignorerar effekter på vår natur/miljö. Och vi får möjligheten att reflektera över hur detta påverkar oss ,och vår kultur på gott och ont.

Genom att sammanföra ett konstnärligt, naturvetenskapligt samt ett kulturhistoriskt perspektiv, vill vi skapa en situation där både medverkande konstnärer och besökare, ges en möjlighet till att reflektera över den egna relationen till naturen. Konstnärerna skapar verk, delar med sig av inspirationsmaterial, böcker och kataloger, startar upp samarbeten, bjuder in publiken till visningar,  samt erbjuder workshops och möjligheter till både delaktighet och eftertanke, genom de i utställningen presenterade verken.

 

Peter Ojstersek,

Konstnär och kurator för ”Hungry Planet"